Tidningen Marknadscheferna
- Når 70% av alla sveriges marknads- och försäljningsansvariga

Fakta om tidningen

Magasinet MC Marknadscheferna är Sveriges i särklass största tryckta publikation mot marknadschefer/marknadsansvariga. Våra tre editioner (Stockholm/Mälardalen, Göteborg/Väst och Malmö/Syd når tillsammans nära 13.000 mottagare, vilket utgör ca 70% av alla sveriges marknadsansvariga. De har tillsammans en marknadsbudget på över 50 miljarder kronor. Tidningen kommer ut 2 gånger per år (januari samt september).

Redaktionellt eller annonsering
I tidningen köper du utrymme som du fyller antingen med läsvärt/värdeskapande redaktionellt innehåll eller annonser. Redaktionellt material måste godkännas av ansvarig utgivare innan publicering.

INVESTERING
Tidningen produceras för de tre olika regionerna separat
(Stockholm/Mälardalen - ca 5.300 ex, Göteborg/Väst - ca 5.200 ex samt Malmö/Syd ca 3.400 ex)

Uppslag (420 x 297 mm)
En region (edition)/ett nummer: 19.900 SEK + moms
Tre regioner i ett nummer: 54.800 SEK + moms

Helsida (210 x 297 mm)
En region (edition)/ett nummer: 13.900 SEK + moms
Tre regioner i ett nummer: 34.400 SEK + moms

Halvsida (210 x 145 mm)
En region (edition)/ett nummer: 8.900 SEK + moms
Tre regioner i ett nummer: 22.800 SEK + moms

För redaktionellt innehåll tillkommer 3.000 SEK + moms per artikel - då vi gör den grafiska formen av artikeln.

Vill du veta mer?
Maila peo@marknadscheferna.se eller ring 0705-401412


 

Läs tidigare utgivna nummer

Alla artiklarna från Marknadschefstidningen publiceras digitalt på Marknadsbiblioteket.se.