Bli partner - nå 12.000 marknads- och försäljningsansvariga

BLI PARTNER

Marknadscheferna är också Sveriges största och mest riktade mediehus för att nå marknads- och försäljningsansvariga. Du som har marknadsansvariga som huvudmålgrupp har hos oss de kanaler du behöver för att nå ut med ditt budskap. Ingen annan tidning eller mediehus kan erbjuda detta.

För att effektivt bygga varumärke mot och skapa affärer krävs att man arbetar med en multikanalstrategi - d v s att man når samma målgrupp flera gånger via olika kanaler. Vi har kanaler som tryckt tidning, webbtidning, mailutskick, regionala events, större riksevent i Marknadschefskongressen, filmkanal, webinars, utbildningar med mera.

Tre storstadsregioner - över 12.000 i målgruppen

Mediehuset Marknadscheferna har fokuserat på de tre storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, Göteborg/Väst och Malmö/Syd. I dessa tre regioner finns 70% av sveriges marknadsansvariga. En målgrupp som står för över 50 miljarder kronor i köpkraft via sina marknadsbudgetar.

Våra bredaste kanaler når alla marknadsansvariga i dessa regioner enligt följande kriterier.

Yrkesroll (urval via Marknadsinformation Sverige AB):
marknadschef/-ansvarig, försäljningschef/-ansvarig samt VD/Ägare med marknadsansvar

Storlek på företag:
Stockholm/Mälardalen - omsättning minst 25 MSEK + minst 10 anställda
Göteborg/Väst - omsättning minst 10 MSEK + minst 10 anställda
Malmö/Syd - omsättning minst 10 MSEK + minst 10 anställda

Antal beslutsfattare som vi når
Stockholm/Mälardalen - 4.500 personer
Göteborg/Väst - 4.500 personer
Malmö/Syd - 3.100 personer

Många av våra medier är regionala - vilket gör att du kan välja att synas i en eller flera regioner.

Både redaktionellt innehåll (Content) och annonsering - i lämplig mix

Hos mediehuset Marknadscheferna kan du arbeta både redaktionellt (med content/innehåll) och med annonsering (tryckt tidning, banners etc). Förutsättningen om du vill arbeta redaktionellt är att ditt innehåll tillför värde och kunskap till mottagarna och inte är säljigt. Precis som om du håller ett föredrag. Vill du tydligare sälja och göra reklam är renodlad annonsering en stor möjlighet.

Framförallt kan du mixa ditt deltagande i de olika kanalerna.

Content Partner

Vårt bästa paket för dig som vill nå målgruppen brett och långsiktigt

För dig som vill arbeta långsiktigt för att bygga varumärke, förtroende och affärer i din egen region. Vårt paket innehåller följande delar:

  • Tidningen MC Marknadscheferna (2 nr/år) - redaktionellt uppslag eller helsidesannons i årets båda nummer (januari samt september). I en region.
  • Marknadsbiblioteket.se (över 6.000 unika beslutsfattare per år) - publicering av fem redaktionella artiklar på webbmagasinet/per år. Dina artiklar från den tryckta tidningen publiceras automatiskt här samt distribueras digitalt.
  • Marknadsbiblioteket.se (över 6.000 unika beslutsfattare per år) - publicering av två filmer eller poddavsnitt per år.
  • Nyhetsmail (26 gånger/år) - möjlighet att dela erbjudanden till läsarna två gånger per år. Eller annat lämpligt content. Även möjligt med reklambanners.
  • Egna events - som Content Partner har du varje år möjligheten att arrangera ett eler flera egna regionalt events. Du står för eventen - vi ser till att det kommer besökare. Du kan också använda våra kanaler för att bjuda in till annat eget event.
  • Övrigt - som Content Partner har du tillgång till alla våra regionala kanaler, enligt överenskommelse. Vi sätter upp en årsplan för ditt engagemang och fullföljer sedan den planen tillsammans.

INVESTERING
Content Partner är du i en eller flera regioner. Du binder upp dig till minst ett års samarbete. Årskostnaden delas upp per månad. Efter första året löper samarbetet vidare med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid.

Marknadscheferna Stockholm/Mälardalen
Årskostnad: 58.800 SEK + moms
Månadskostnad: 4.900 SEK + moms

Marknadscheferna Göteborg/Väst
Årskostnad: 58.800 SEK + moms
Månadskostnad: 4.900 SEK + moms

Marknadscheferna Malmö/Syd
Årskostnad: 46.800 SEK + moms
Månadskostnad: 3.900 SEK + moms

Vill du veta mer?
Vill du arbeta i fler än en region ger vi rabatt.
Maila peo@marknadscheferna.se eller ring 0705-401412

Tidningen MC Marknadscheferna

Content/innehåll eller annonsering i sveriges största magasin

Magasinet MC Marknadscheferna är Sveriges i särklass största tryckta publikation mot marknadschefer/marknadsansvariga. Våra tre editioner (Stockholm/Mälardalen, Göteborg/Väst och Malmö/Syd når tillsammans nära 12.000 mottagare, vilket utgör ca 70% av alla Sveriges marknads- och försäljningsansvariga. De har tillsammans en marknadsbudget på över 50 miljarder kronor. Tidningen kommer ut 2 gånger per år (januari samt september).

Redaktionellt eller annonsering
I tidningen köper du utrymme som du fyller antingen med läsvärt/värdeskapande redaktionellt innehåll eller annonser. Redaktionellt material måste godkännas av ansvarig utgivare innan publicering.

INVESTERING
Tidningen produceras för de tre olika regionerna separat (Stockholm/Mälardalen - ca 4.500 ex, Göteborg/Väst - ca 4.500 ex samt Malmö/Syd ca 3.100 ex)

Uppslag (420 x 297 mm)
En region (edition)/ett nummer: 19.900 SEK + moms
Tre regioner i ett nummer: 54.800 SEK + moms

Helsida (210 x 297 mm)
En region (edition)/ett nummer: 13.900 SEK + moms
Tre regioner i ett nummer: 37.400 SEK + moms

Halvsida (210 x 145 mm)
En region (edition)/ett nummer: 8.900 SEK + moms
Tre regioner i ett nummer: 22.800 SEK + moms

För redaktionellt innehåll tillkommer 3.000 SEK + moms per artikel - då vi gör den grafiska formen av artikeln.

Vill du veta mer?
Maila peo@marknadscheferna.se eller ring 0705-401412

Marknadsbiblioteket.se

Content (innehåll) eller annonsering

Marknadsbiblioteket.se är vår digitala redaktionella plattform. Här publiceras alla artiklarna från MC Marknadscheferna (den tryckta tidningen). Men, även löpande artiklar och filmer som inte publiceras i tryckt form. Marknadsbiblioteket.se är till för alla marknadsförare, inte bara marknadsansvariga. Här kan alla fritt ta del av vårt breda kunskapsinnehåll. Över 5.000 unika beslutsfattare besöker denna webbplats för att ta till sig ny kunskap.

Gå till www.marknadsbiblioteket.se.

Publicera content/innehåll - och distribuera detta digitalt
För företag som arbetar med kunskap är ett av de bästa sätten att marknadsföra sig att dela med sig av sin kunskap. På Marknadsbiblioteket har du möjlighet att publicera redaktionella artiklar och filmer. Materialet måste dock godkännas av ansvarig utgivare och det måste vara värdeskapande och redaktionellt. I slutet av varje artikel finns en avslutning med "vill du veta mer". Där finns en naturlig kontaktväg till dig som innehållsleverantör.

  • Att publicera en artikel, film eller poddavsnitt på Marknadsbiblioteket kostar 3.900 SEK + moms (administrationskostnad/självkostnad).
  • Att få den publicerad som "veckans artikel/film/podd" i samtliga våra facebookgrupper med över 3.500 medlemmar kostar + 2.500 SEK.
  • Och att ytterligare få ut artikeln/filmen via mail till våra ca 10.000 mottagare kostar ytterligare + 2.500 SEK.
  • En totalkostnad för publicering samt spridning i alla våra digitala kanaler blir då 8.900 SEK + moms.
Vill du veta mer?
Maila peo@marknadscheferna.se eller ring 0705-401412

Event - paket

Skapa ett eget event för dina regionala marknadsansvariga

Marknadscheferna arrangerar i princip varje månad ett regionalt event i våra tre storstadsregioner. Du kan vara värd/ansvarig för ett av dessa. Du står då för eventet (talare, lokal, förtäring) och vi står för inbjudan, påminnelser och deltagande på plats.

Eventpaket - inkl helsida i tidningen
För att få så stort genomslag som möjligt på ditt event har vi tagit fram ett paket som innehåller själva eventet. Men, även en helsida i vår tryckta tidning. Antingen använder ni helsidan innan eventet för att skapa intresse/inbjudan. Eller så använder ni helsidan efter eventet för att sammanfatta eventet till många fler än de som var på eventet.

INVESTERING
Hela paketet kostar 13.900 SEK + moms/per region. Samma kostnad som om du bara skulle köpa en helsida i den regionala tidningen.

Vill du veta mer?
Maila peo@marknadscheferna.se eller ring 0705-401412

Platsannonsering - paket

När du söker beslutsfattare inom marknad, sälj och kommunikation

Via Marknadschefernas digitala kanaler når du snabbt ut med en platsannons till upp emot 15.000 yrkesverksamma marknadsförare i ledande ställning. Via dem och deras kontaktnät når du snabbt och mycket brett ut med din platsannons.

Så fungerar det
Annonsen publiceras på Marknadsbiblioteket.se samt Marknadscheferna.se.
Annonsen sprids digitalt via facebook till ca 4.500 medlemmar och via mail till nära 12.000 marknadsansvariga (medlemmar samt icke-medlemmar). Er annons kan vara ute mycket snabbt.

INVESTERING
Total kostnad för publicering och distribution av er platsannons är 8.900 SEK + moms.

Vill du veta mer?
Maila peo@marknadscheferna.se eller ring 0705-401412